Terug naar team
Bert de Vos

Bert de Vos

Conciërge

Ik ben gepensioneerd en vrijwilliger-conciërge op de school.

Ik beschouw het als mijn kerntaak de leerkrachten en de kinderen zodanig te ondersteunen dat zij zich in staat gesteld voelen ongestoord aan de ambities te werken die zij zich hebben gesteld.

Omdat ik geen flauw benul heb van wat tot het takenpakket van een conciërge hoort, ben ik zeer multidisciplinair inzetbaar. Ik vind dat zelf heel erg fijn, ik merk ook dat deze manier van werken gewaardeerd wordt door de teamleden en de kinderen.